Ankara'da Huzurlu Yaşlı Bakım Merkezi

Vizyonumuz

Birey doğası gereği, ilerleyen yaşla beraber fiziksel, ruhsal yada sosyal anlamda yeti kaybı yaşayabilmektedir. Bu durum sağlık ve bakım hizmetleri ile sosyal destek mekanizmalarını, yeterli alt yapı ve meslek elemanlarıyla, profesyonel olarak kurumsal çatı altında alma ihtiyacını doğurmaktadır. İleri yaştaki bireyin yaşam doyumunu sağlamak mevcut yetilerini koruyarak yaşam kalitesini yüksek tutmakla mümkün olabilmektedir. Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezlerimiz bu bilinçle sağlık ve bakım sektöründe toplam 100 yatak kapasitesiyle faaliyet göstermektedir. Hizmetlerimiz Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde tıp etiği ve insani değerlere bağlı kalarak, insan onuruna yakışır biçimde sunulmaktadır.

Misyonumuz

Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi sektöründe güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak kendini sürekli yenileyen, ilkere uygun, kültürel ayrımcılık yapmaksızın, ideal ortamda çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve yakınlarının, yaşam kalitelerini sürekli arttıran bir kurum olmak.

Doktor Hizmetleri

Yeni Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi olarak misafirlerimizin sağlık konusunda gerekli hizmeti vermekteyiz. Doktorlarımız bakım, takip dışında eğitimde vererek misafirlerimizi bilinçlendirmektedir.

Doktor Hizmet Başlıklarımız

Konsültasyon

Gerekli tedevi ve ilaç uygulamaları

Yaşlının düzenli kontrolü ve düzeni

Akut ve kronik hastalıkların takibi ve bakımı

Tıbbi danışmanlık ve koordinasyon; sağlıkla ilgili her türlü bilgilendirme ve yönlendirme

Soru ve görüşleriniz için bize ulaşın.

Hemşire Hizmetleri

Yeni Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi olarak misafirlerimizin sağlık konusunda gerekli hizmeti vermekteyiz. Hemşirelerimiz bakım, takip dışında eğitimde vererek misafirlerimizi bilinçlendirmektedir.


Hemşire Hizmet Başlıklarımız

İlaç Uygulamaları

Enjeksiyon

Serum Takma / çıkarma

Sonda ve katater uygulamaları

Kan alma

Pansuman ve yara bakımı

Infüzyon uygulamaları

Ostonomi bakımı

Yaşlı ve yaşı yakını eğitimi ve danışmanlık

Hayati bulgu takibi, nabız / tansiyon / solunum / ateş ölçümü

Soru ve görüşleriniz için bize ulaşın.

Yatağa Bağımlı Yaşlı Bakımı Hizmetleri

Yeni Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi olarak misafirlerimizin sağlık konusunda gerekli hizmeti vermekteyiz. Yatağa bağımlı misafirlerimize gerekli hizmet sunmaktayız.

Yatağa Bağımlı Yaşlı Bakımı Başlıklarımız

Deri bütünlüğünün sağlanması

Oluşmuş yatak yaralarının bakımı

Yatak içi aktif, pasif hareketler ile kas iskelet sistemi olumsuz etkilerinin giderilmesi

Kardiak ve solunum problemlerinin oluşmasının engellenmesi

Yatak yaralarının önlenmesi

Vücut hijyeninin korunması

Günlük yaşam aktivitelerinin desteklenmesi

Kişisel temizlik yardımı

Tuvalat / banyo desteği

Giyinme / soyunma desteği

Beslenme desteği

Arkadaşlık, sohbet ve vakit değerlendirme

Soru ve görüşleriniz için bize ulaşın.

Alzheimer Bakımı

Yeni Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi olarak misafirlerimizin sağlık konusunda gerekli hizmeti vermekteyiz.

Alzheimer en sık görülen bunama nedenidir. İlerlemesi 5-15 yıl süren hastalık 3 farklı evrede kendisi gösterir. Bakım Merkezimiz, personel eğitimi ve hizmet koordinasyon süreçlerini Alzheimer konusunda eksiksiz hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir.

Bakım Merkezlerimizde deneyimli personele ek olarak, Alzheimer hastalarının yaşamlarını kolaylaştıracak yaşam ortamı değerlendirme ve düzenleme (ışıklandırma, işaretleme, etiketleme) hizmeti de verilmektedir.

Soru ve görüşleriniz için bize ulaşı


Paylaş: