İzmir'de Gezilecek Yerler

Medeniyetler Beşiği

 Turizm, birbirinden çekici destinasyonları ile Ege’nin incisi İzmir’in önde gelen ekonomik faaliyetlerinden olup, deniz, gastronomi, inanç ve sağlık turizmi, kentin önemli gelir kaynaklarındandır.  

Aralık 2022 itibarıyla kente gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 416 bin 105’tir.

İzmir’deki müze ve ören yerleri 2022 yılında adeta ziyaretçi akınına uğramıştır. Koronavirüs salgını öncesi 2019 yılında kentte 2 milyon 610 bin 55 ziyaretçi ağırlanırken, salgının başladığı 2020 yılında ziyaretçi sayısı 589 bin 982 kişiye düşmüştür. 2021 yılında toparlanma yaşanmış ve 1 milyon 357 bin 807 yerli ve yabancı turist müze ve ören yerlerini ziyaret etmiştir. Dünyada ve Türkiye’de aşılama oranlarının artması, seyahat kısıtlamaların kaldırılması sonrası İzmir turizminde yaşanan artış, müze ve ören yerlerindeki ziyaretlere de yansımıştır. İzmir’deki müze ve ören yerlerini, 2022 yılında yerli ve yabancı 3 milyon 438 bin 540 kişi ziyaret etmiştir. 

İzmir’de 2022 yılında en çok ziyaret edilen müze 174 bin 686 kişi ile Efes Müzesi olmuştur. Efes Müzesi’ni, 168 bin 603 ziyaretçiyle Atatürk Müzesi, 102 bin 812 kişiyle Çeşme Müzesi takip etmektedir. 2022 yılının verilene göre, ören yeri ziyaretlerinde, 1 milyon 995 bin 282 kişiyi ağırlayan Efes Ören Yeri, açık ara zirvede yer almıştır.

Gelen turist sayısına göre Almanya (511.757), İngiltere (156.025), Hollanda (97.028), Polonya (65.937) ve Fransa (65.563) ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. 

UNESCO Dünya Miras listesi kapsamında, 2014 yılında Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı ve 2015 yılında Efes Dünya Miras Listesi’ne girmiştir.

Birgi Tarihi Kenti (2012), Çandarlı ve Foça Kaleleri (2013) Çeşme Kalesi (2020) ve İzmir Tarihi Liman Kenti (2020) Unesco Dünya Miras Listesi Geçici Liste’ye alınmıştır.

 Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı; Pergamon (çok katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe Tümülüsleri olmak üzere 9 bileşenden oluşmaktadır.

Efes Dünya Miras Alanı; Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi (Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası, İsa Bey Hamamı, İsa Bey Camii, Artemision), Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi olmak üzere 4 bileşenden oluşmaktadır.

 Birgi Tarihi Kenti (2012); 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Birgi Tarihi Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesine önerilebilmesi amacıyla gerekli çalışmalar, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ödemiş Belediye Başkanlığı arasında, 07.04.2021 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Birgi Tarihi Kenti Yönetim Alanı sınırlarının Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca, ilgili Kurum ve Kuruluşlar, Meslek Odaları, Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri ve alanda mülkiyet hakkı bulunanların önerileri çerçevesinde belirlenmesi amacıyla 14-15.06.2021 tarihleri arasında yerinde inceleme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Birgi Tarihi Kenti Yönetim Alanı sınırları, kentin kuzeyinde ve doğusunda Birgi (Ödemiş) Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları ile çakıştırılarak, alanın batısındaki ve merkezindeki doğal sit alanları dahil edilerek, güney batısında ise konut dışı kentsel çalışma alanının bir bölümünü içine alacak şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür. Çalışmalar devam etmektedir.

 Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Ceneviz Ticaret Yolu’nda Kale ve Sur Yerleşimleri kapsamında Çandarlı ve Foça Kaleleri 2013 yılında, Çeşme Kalesi ise 2020 yılında Geçici Listeye alınmıştır. UNESCO Dünya Miras Geçici Listemizde "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" başlığı altında yer alan varlıklarımıza yönelik farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilecek tanıtım çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile görev dağılımını belirleyen protokol Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği arasında 18/05/2021 tarihinde imzalanmıştır.

 İzmir Tarihi Liman Kenti (2020): 2020 yılında geçici listeye alınmıştır. Helenistik dönemden itibaren kesintisiz yerleşim merkezi olan ve Osmanlı coğrafyasında da bir liman kenti olarak gelişen İzmir Tarihi Liman Kenti, farklı kültürel ve dini yapıları, hanları, arastaları, pasajları, otellerle donanan ticari merkezi ve farklı kültürlere ait mimari mirasın etkileşim içinde üretildiği süreçleriyle 14.04.2020 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilmiştir. İzmir Tarihi Liman Kenti’nin adaylığına ilişkin çalışmalar, Bakanlığımız ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. arasında 2020 yılında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülmektedir. 

İzmir’in Turizm Cazibe Noktaları 

İlimiz tarih boyunca çeşitli kültürlere sahip toplumların yaşam alanı olarak kullandığı; ticaret yollarının geçtiği ve bu toplumların kültürel yaşamını yansıtan yapı ve folklorik öğeleri miras alarak günümüze gelen bir coğrafyaya sahiptir. Bu sebeple, günümüzde turistik cazibe unsuru olarak kullanılabilecek birçok turistik ürünü bünyesinde bulundurmaktadır. Bunlar, kentimizin simgesi olan Saat Kulesi, Dünyanın en büyük açık hava çarşılarından biri olan, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve içerisinde barındırdığı birçok dini ve sivil mimari örneği yapı ve folklorik öğe temsilleri olarak karşımıza çıkarken, kent yaşamını yansıtan, kordon boyu rekreasyon alanı ve civarındaki ilimiz gastronomik değerlerini (Boyoz, Kumru, deniz Ürünleri, vs…) deneyimleyeceğiniz işletmeler cazibe unsuru olarak değerlendirebilir. 

Bunun yanı sıra, merkezde Smyrna Agorası, Kadifekale, Tarihi Asansör ile birlikte UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesinde bulunan Efes Antik Kenti ve Pergamon Antik Kenti, tarihi ve ören yerleri ilimizin derin tarihini ziyaretçilerimize tekrar hatırlatmaktadır. İlimiz eşsiz plajları ve su sporları faaliyetleri ile, Çeşme, Urla, Foça ve Dikili gibi ilçeleri ile ön plana çıkmaktadır.

İzmir il genelinde işletme belgeli 261 tesis, yatırım belgeli 59 tesis ve basit konaklama belgeli 1.386 olmak üzere toplam 1706 konaklama tesisi bulunmaktadır. 

2022 yılı kasım ayı itibarıyla 561 acente A grubu ve 8 acente C grubu belgelidir. Toplam 569 seyahat acentesi faaliyet göstermektedir.

 Turizm Çeşitliliği

İlimiz alternatif turizm çeşitlerinin birçoğuna ev sahipliği yapmakla birlikte, şehir merkezinde, başta sağlık medikal ve kültür turizmi türleri olmak üzere, kent turizmi ve öğelerini oluşturan tüm turizm türlerine (MICE, Gastronomi, Eğlence, Alışveriş, vs…) ev sahipliği yapmaktadır. İlçelerinde ise başta deniz turizmi olmak üzere kırsal odaklı (Eko turizm, Bisiklet, Wellnes, Su Sporları, Dağcılık, vs…) çeşitli turizm türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Kente gelen 28 kurvaziyer gemisi ile 46 bin 950 turist ağırlanmıştır. 

KÜLTÜR

İzmir’de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 10 müze bulunmaktadır:

(İzmir Müzesi) Arkeoloji Müzesi

 Atatürk Müzesi

Tarih ve Sanat Müzesi

Etnografya Müzesi

Efes Müzesi

Bergama Müzesi

Çeşme Müzesi

Tire Müzesi

Ödemiş Müzesi

Kütüphaneler

İzmir’de 41 kütüphane ve Atatürk İl Halk Kütüphanesi bünyesinde 1 gezici kütüphane aracı hizmet vermektedir. 

 İzmir’de Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde 21 özel müze bulunmaktadır. 

İzmir’de 1 devlet tiyatrosu (İzmir Devlet Tiyatrosu) ile sahnesi olan 7 ve sahnesi olmayan 27 olmak üzere toplam 34 özel tiyatro faaliyettedir.  

Ören Yerleri

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kazı çalışmaları yürütülen arkeolojik alanlar şunlardır:

 1- SMYRNA AGORASI

İzmir agorası, M.Ö. 4 yy’de antik Smyrna Kenti’nin taşındığı Pagos (Kadifekale)’un kuzey yamacında kuruludur. Dönemin önemli kamu binalarıyla çevrilmiş olan bu yapı kentin devlet agorasıdır.

Hellenistik Dönem’de kurulmuş olan agorada günümüze gelebilmiş kalıntıların çoğu, M.S. 178 depreminden sonra İmparator Marcus Aurelius’un destekleriyle yeniden inşa edilen Roma Dönemi agorasına aittir.

Smyrna agorası, dikdörtgen formda planlanmış, ortada geniş bir avlu ve etrafın sütunlu galerilerle (stoa) çevrili bir yapıdır. Kazılarla açığa çıkarılan kuzey ve batı stoa, bodrum katı üzerinde yükselmektedir. Kuzey stoa ise plan özellikleri açısından bazilikadır.

 2- PERGAMON (Bergama)

Akrapol

Pergamon bir tepe yerleşimidir. Kent, başından beri iki ana kısımdan oluşan bir yapılar bütünü idi. Bunlar dağın en tepesinde yer alan ve kendi surları olan Kale ile güneyde daha yumuşak ve meyilli yamaçta yer alan keza sur duvarı ile çevrili bir aşağı kent idi. Konut alanları gerek büyüklük gerekse yayılma açısından siyasal ve ekonomik koşullara göre birçok değişikliklere uğramıştır. M.S. II. yy’da İmparator Traianus ve Hadrianus yönetiminde Pergamon parlak bir dönem yaşamıştır.

Akropoliste yukarı kent, orta kent ve aşağı kent olmak üzere üç ayrı yerleşim görülür. Zamanla kent sur duvarlarının dışına taşıp ızgara planlı bir yapılaşma ile ovaya kadar yayılmıştır. Genişlemenin en önemli yapısı Serapis (Kızıl Avlu) Tapınağıdır.  

 Bazilika (Kızıl Avlu)

Binanın tamamının tuğladan yapılmış olması ve büyük ön avlusu sebebi ile tapınak halk arasında “Kızıl Avlu” olarak adlandırılmıştır. Avlusu, yüksek duvarlarla dışarıya kapalı idi. İç kısmının sütunlu galerilerle çevrili olduğu kabul edilir. Tapınağa, avlunun batı cephesinde yer alan üç adet anıtsal kapıdan girilmektedir. Bu girişin halen bir kısmı ayaktadır. Tapınak Roma Dönemi aşağı Bergama kentinin tam merkezine inşa edilmiştir. Kült ve sanat tarihi verilerine dayanarak tapınağın M.S. II. yy’da muhtemelen İmparator Hadrian döneminde inşa edildiği ve Mısır tanrıları Serapis ve İsis’e ithaf edildiği söylenebilir. Erken Bizans döneminde kutsal mekânın içine ilaveler yapılan tapınak Anadolu’daki erken yedi kiliseden biri olarak kullanılmaya devam etmiştir.

 Asklepion

Bergama Asklepion’u Eskiçağ’da Epidaurus ve Kos’taki örneklerine eşdeğer önemde bir sağlık tedavi merkezi idi. Pausanias’a göre Bergama’da ilk Asklepios Tapınağı M.Ö. 4.yy’ın ilk yarısında kurulmuştu. Kazılarda kutsal yerin M.Ö. 4 yy’dan beri var olduğu ve Hellenistik Dönemde geliştiği saptanmıştır. Ancak Asklepion en parlak devrini M.S. II. yy’da yaşamıştır.

Asklepios Kutsal Alanı, galerili avlusu, 3500 kişilik tiyatro yapısı, İmparator Hadrianus’a ait kült salonu, kütüphanesi, yuvarlak planlı Asklepios Tapınağı ile Roma Dönemi’nde oldukça önemli bir sağlık merkeziydi. 

3- EPHESUS (Efes-Selçuk)

Doğu ile Batı arasında başlıca kapı durumunda olan Efes önemli bir liman kenti idi. Bu konumu Efes'in çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağlamıştır. Efes Anadolu'nun batı kıyısında, bugünkü Selçuk ilçesinin 3 km uzağında bulunan, daha sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan kentiydi. Klasik Yunan döneminde İyonya'nın oniki şehrinden biriydi. İzmir İli Selçuk İlçesi sınırları içindeki antik Efes kenti’nin ilk kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına, Neolitik Dönem olarak adlandırılan Cilalı Taş Devri’ne kadar inmektedir. Bir liman kenti olan Efes, M.Ö. 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır.

Bugün gezilen Efes ise, Büyük İskender’in generallerinden Lysimakhos tarafından M.Ö. 300 yıllarında kurulmuştur. Hellenistik ve Roma çağlarında en görkemli dönemlerini yaşayan Efes, Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200.000 kişilik nüfusa sahipti. Efes, Bizans döneminde tekrar yer değiştirmiş ve ilk kez kurulduğu Selçuk’taki Ayasuluk Tepesi’ne gelmiştir. 1330 yılında Türkler tarafından alınan ve Aydınoğulları’nın merkezi olan Ayasuluk, 16. yy.dan itibaren giderek küçülmeye başlamış, 1923 yılında Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Selçuk adını almış ve bugün 30.000 kişilik nüfusa sahip turistik bir yerdir.

 Efes’te de kazı, restorasyon ve düzenleme çalışmaları Avusturya Arkeoloji Enstitüsü kazı başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Efes Müzesi tarafından yürütülmektedir.

 

4- ERYTHRAI (Ildırı) (Çeşme)

5- KLAROS (Menderes)

6- KLAZOMENAİ (Urla)

7- KOLOPHON (Değirmendere- Menderes)

8- LARİSSA (Menemen)

9- LEBEDOS (Menderes)

10- METROPOLİS (Torbalı)

11- NOTİON ( Menderes)

12- SMYRNA (Tepekule- Bayraklı)

13- TEOS (Seferihisar)

14- ULUCAK HÖYÜK (Kemalpaşa)

TARİHÎ TURİSTİK MEKÂNLAR

İzmir’de, mimari yapısı ile dikkat çeken pek çok tarihî cami bulunmaktadır.

Aliağa Cami

Abdullah Efendi Cami

Başdurak (Hacı Hüseyin) Cami

Çorakkapı (Taşrakapı) Cami

Fettah Cami

Faikpaşa Cami

Hisar Cami

Hacı Mahmud Cami

Han-Bey (Pazaryeri) Cami

Hatuniye Cami

İkiçeşmelik Cami

Kurşunlu Cami

Kestane Pazarı Cami

Kemeraltı Cami

Naturzade/Kadızade Cami

Salepçioğlu Cami

Şadırvan Cami

Şeyh Cami

Yalı Cami (Konak Cami)

Odunpazarı Cami

Hacı Osmanpaşa Cami

 Kurşunlu Camii 

İzmir’de mimarî yapısıyla dikkat çeken tarihî mekanlar ise şunlardır: 

 Tarihi Asansör

Mithatpaşa Caddesi ve Nihat Bey Caddesi Caddesi’nin arasında iki asansörü barındıran asansör kulesidir. Caddeler arası 50 metre yükselti farkından dolayı semt arasında 155 basamakla çıkılan ve ulaşımı kolaylaştırmak için tarihi asansör Musevi iş adamı “Nesim Levi” tarafından 1907 yılında yaptırılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağışlanan ve 105 yıldan bu yana ayakta dimdik duran asansör günümüzde halen işlevini sürdürmektedir. 

Saat Kulesi

Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir’in sembolü olan Saat Kulesi Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25.yılını kutlamak amacıyla 1901 yılında; İzmir Valisi Kıbrıslı Kâmil Paşa, Bahriye Mirlivası Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa’dan oluşan komisyon tarafından İzmirli mimar, Raymond Charles Pere’e yaptırılmıştır. Bu yapı 25 metre yüksekliğinde, dört katlı ve sekizgen planlıdır. 

Birgi Çakırağa Konağı

Ege Bölgesi’ndeki ilk yapılaşmadaki mimari üslubu korunmuş ender konaklardan biri olan Çakırağa Konağı, Şerif Aliağa tarafından yaptırıldığı genel kanıdır. Uzun yıllar harap bir durumda kaldıktan sonra 90’lı yılların başında restore edilip müze haline getirilen Çakırağa Konağı Türk mimarisinde Osmanlı gündelik yaşamının anlaşılmasında önemli bir kaynaktır.

 Kiliseler

Aya Fotini Kilisesi

Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi

Notre Dame Lourdes Katolik Kilisesi

Saint Antoine Katolik Kilisesi

Saint Helen Katolik Kilisesi

Saint Jean Katedrali

Saint John Baptist Kilisesi

Saint John Dom Katedrali

Saint John Avengelist Kilisesi

Saint Mary Magdelena Anglican Episcigal Kilisesi

Santa Maria Kilisesi (Bornova)

Santa Maria Katolik Kilisesi

Santa Polycarpe Kilisesi

Notre Dame De St. Holy Rosary Kilisesi

Havra ve Sinagoglar

İzmir'de günümüzde mevcut olan havralar; Kemeraltı’nda Şalom (Aydınlılar), Sinyora Giveret, Algaze, Bikur Holim, Etz Hahayım, Talmud Tora, Karataş’ta; Beit İsrail, Tepebaşı (Roş Aşar), Alsancak’ta bulunan Şaar Aşamayım ve Karşıyaka'da Kaal Kadoş havralarıdır. 

Çeşme, Sebil ve Şadırvanlar

 Dönertaş Sebili

Tire Hafsa Hatun Çeşmesi

Urla Şadırvan 

Urla Mermerli Çeşme

 Hanlar

 Abacıoğlu Hanı

Arap Hanı

Büyük Kardıçalı Hanı

Büyük Karaosmanoğlu Hanı 

Çakaloğlu Hanı

Kızlarağası Hanı

Mirkelamoğlu Hanı


Paylaş: