Op. Dr. Türker Karabuğa

Op. Dr. Türker Karabuğa

1975 yılında Isparta Eğirdir‘de doğdu. İlk ve Ortaokulu Isparta Gürkan İlkokulu ve Ortaokulu’nda, lise eğitimini Isparta ŞAİK lisesinde tamamladı. 2000 yılında Süleyman Demirel Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 – 2002 yılında pratisyen hekim olarak Tokat Reşadiye Devlet Hastanesi’nde çalıştı. 2002-2004 yılında pratisyen hekim olarak İslamköy Sağlık Ocağı/Isparta da çalıştı.

2003 yılında Artvin/Hopa Hudut Bölüğünde Tabib Teğmen olarak askerlik görevini yaptı. 2004 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3. Genel Cerrahi Kliniğinde uzmanlık eğitimine başladı ve 2010 yılında “Basit ve Ekonomik Bir Laparoskopik Eğitim Kutusu Modelinin Cerrahi Asistanlarının Öğrenme Eğrisine Etkisi” başlıklı tezi ile uzmanlık eğitimini tamamladı.

2011-2012 tarihinde Konya Bozkır Devlet Hastanesi’nde zorunlu devlet hizmetinini tamamladıktan sonra 2012 – 2014 yıllarında Medikal Park Hastanesi’nde ve İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent görevi yaptı. Haziran 2014 – Nisan 2016 tarihleri arasında İzmir Özel Karataş Hastanesi’nde çalıştı. Bir süre İzmir Ekol Hastanesi’nde çalışmıştır.

Genel Cerrahi Uzmanı – Obezite ve Metabolik Cerrahi

1975 yılında Isparta Eğirdir’de doğdu. 1991-1994 seneleri arasında Akdeniz Üniversitesinde Maden Mühendisliği öğrenimi gördü. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000-2002 tarihleri arasında pratisyen hekim olarak Tokat Reşadiye Devlet Hastanesinde çalıştı. 2002-2004 yılları arasında pratisyen hekim olarak Isparta’da İslamköy Sağlık Ocağında çalıştı. 2003 yılında Artvin Hopa Hudut bölüğünde Tabip Teğmen olarak askerlik görevini yaptı. 2004 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3. Genel Cerrahi Kliniğinde uzmanlık eğitimine başladı ve 2010 yılında “Basit ve Ekonomik Bir Laparoskopik Eğitim Kutusu Modelinin Cerrahi Asistanlarının Öğrenme Eğrisine Etkisi” başlıklı teziyle uzmanlık eğitimini tamamladı.

 2011-2012 tarihinde Konya Bozkır Devlet Hastanesinde zorunlu devlet hizmetini tamamladıktan sonra 2012-2014 yıllarında İzmir Medicalpark Hastanesi’nde ve İzmir Üniversite Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Haziran 2014-Nisan 2016 tarihleri arasında İzmir Özel Karataş Hastanesi’nde çalıştı. Bir süre İzmir Özel Ekol Hastanesi’nde çalışmıştır. 2016 yılından beri Özel İzmir Sada Hastanesi’nde çalışmaktadır.

Asistanlık yıllarından beri Laparoskopik Cerrahi ve Obezite Cerrahisi üzerine ilgi duyan Op. Dr. Türker Karabuğa bitirme tezini de bu alanda vermiştir. Ayrıca obezite tedavisinde kullanılmak üzere ve tüp mide ameliyatının güvenliğini artırmak ve ameliyat risklerini düşürmek için toplam 7 adet patenti mevcuttur.

Ulusal ve Uluslararası dergilerde birçok yayın ve makalesi, birçok kongrede çok sayıda sözlü ve yazılı bildirileri olan Op. Dr. Türker Karabuğa özellikle obezite üzerine birçok ulusal ve uluslararası kongre ve kursa katılmış ve bazılarında yarışmalarında derece ve ödüller almıştır.

2009’da 5. Cerrahi Araştırma Kongresinde “Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Safra Kesesi Traksiyonu İçin Tasarlanan Askı-İğne” ile poster bildiri ikinciliği kazandı.

2011 yılında 6. Cerrahi Araştırma Kongresinde “Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Safra Kesesi Traksiyonu İçin Tasarlanan Askı-İğne” ile buluş birinciliği ve yine 2011 yılında Ege Cerrahi Günleri “Yenileşim Teknoloji ve Mucit Cerrahlar”, Patent Yarıştırmasında “Laparoskopik Taş Toplama Pensi” ile ikincilik ödülü kazandı.

Op. Dr. Türker Karabuğa’nın İcatları

İnnovation in Stapler Construction (Stapler Yapılanmasında Yenilik)

Prophylactic Pyloric Stent (Tüp mide ameliyatında kaçağı önlemek için ameliyat öncesi uygulabab pilorik stent)

Sleeve Stomach Balloon (Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Kilo Almada Kullanılmak Üzere Sleeve Balon)

Gastric Balloon Structuring Containing Two Separate Balloons İnflated with Air and Luquid to be Used in the Treatment of Obesity (Obezite Tedavisinde Kullanılan Hava ve Sıvı Birlikte İçeren Çift Mide Balonu)

İntraabdominal Liver Retractor (Karın İçi Karaciğer Ekartörü)

A Hanger Needle (Laparoskopik ameliyatlarda kullanılan “Bir Askı İğne”)

Intraabdominal Airbag (Karın için hava yastığı)


Paylaş: